Website

Hướng Dẫn Quản Trị Website

FacebookTwitterPinterest

I. Quản trị cơ bản

1. Đăng nhập trang quản trị

Link quản trị:

Thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống

●  Tên đăng nhập:

●   Mật khẩu:

2. Quản lý danh mục bài viết

Danh sách danh mục tin tức

 • Từ menu bên tay trái của hệ thống => Click [Bài viết] => Click [Chuyên mục]

Thêm mới chuyên mục:

Bước 1: Nhập các thông tin như: Tên chuyên mục, chuyên mục hiên tại ( nếu nó là chuyên mục con của chuyên mục nào đó), mô tả (nếu có).
Bước 2: Click nút [Thêm chuyên mục]

Sửa chuyên mục:

 • Bước 1: Từ danh sách danh mục => Hold chuột vào danh mục bài viết cần chỉnh sửa, Click vào [Chỉnh sửa]
 • Bước 2: Màn hình sửa chuyên mục hiển thị => Nhập thông tin cần chỉnh sửa như phần thêm mới chuyên mục => Click nút [Cập nhật] ở góc trái cuối trang.

Xoá danh mục trong wordpress:

 • Từ danh sách chuyên mục => Hold chuột vào chuyên mục cần xóa, click vào [Xóa] như ảnh bên dưới. Sau khi xóa thành công trên danh sách chuyên mục không còn hiển thị chuyên mục vừa xóa.

3. Quản lý bài viết

Danh sách tin tức:

 • Từ menu bên tay trái của hệ thống => Click [Bài viết] => Click [Tất cả bài viết]
 • Danh sách tin tức sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Thêm mới tin tức:

 • Bước 1: Từ danh sách bài viết => Click [Viết bài mới]
 • Bước 2: Nhập các thông tin như: Tiêu đề, mô tả ngắn, nội dung bài viết, đặt ảnh đại diện, … sau đó chọn loại chuyên mục hiển thị.
 • Bước 3: Click nút [Đăng]

Sửa nội dung tin tức:

 • Bước 1: Từ màn hình danh sách bài viết => Hold chuột vào bài viết cần chỉnh sửa, click vào [Chỉnh sửa]
 • Bước 2: Trên màn hình chỉnh sửa bài viết => Nhập thông tin cần chỉnh => Click nút [Cập nhật]

Xoá tin tức:

 • Bước 1: Từ màn hình danh sách bài viết => Hold chuột vào bài viết cần chỉnh sửa, click vào [Thùng rác]. Sau khi xóa thành công, trên danh sách bài viết không còn hiển thị bài viết đã xóa

Quản lý trang nội dung

Sự khác biệt giữa Trang nội dung và bài viết:

 • Trang là chỉ có một và không thuộc một danh mục nào
 • Tin tức phải thuộc ít nhất 1 danh mục
 • Cách quản trị: Giống như mục quản lý bài viết.

4. Quản lý Album ảnh

Danh sách Album ảnh:

 • Từ menu hệ thống => Click [Media] => Click [Thư viện]
 • Danh sách ảnh đã tải lên hiển thị như hình ảnh bên dưới:

II. Quản trị dịch vụ

1. Hotels

All Hotels: Liệt kê tất cả các khách sạn được hiển thị trên trang chủ và trang kết quả tìm kiếm của bạn
Add New: Thêm một khách sạn mới
Hotel Theme: Tùy chỉnh phong cách khách sạn yêu thích của riêng bạn để tạo ra trải nghiệm độc đáo khi khách hàng đến thăm khách sạn của bạn
Hotel Facilities: Thiết lập cơ sở vật chất của khách sạn
Hotel Booking: Hiển thị danh sách khách hàng đặt phòng trực tuyến theo thời gian thực để giúp bạn quản lý quy trình đặt phòng.

1.1 Add New:

 • Chọn một hoặc nhiều địa điểm cho khách sạn của bạn trong Vị trí khách sạn
 • Nhập địa chỉ email của khách sạn vào trường Địa chỉ khách sạn
 • Đặt Vị trí trên bản đồ để theo dõi trên Google Map

Vĩ độ: Nhập vĩ độ của vị trí này

Kinh độ: Nhập vĩ độ của vị trí này Thu phóng

Mức độ: Nhập mức độ thu phóng Bản đồ

Phong cách: Để trống

 • Thêm các tài sản khác gần khách sạn

2. Chi tiết khách sạn

 • Chọn Đặt khách sạn làm đặc điểm trên trang web của bạn

Bật – để đặt khách sạn này thành tính năng

Tắt- không đặt đây là tính năng

Theo mặc định, hãy đặt vị trí này làm tính năng thành Tắt

 • Tải lên Biểu trưng của khách sạn để xuất hiện trên trang web của bạn
 • Chọn bố cục của khách sạn để hiển thị trong Bố cục riêng của khách sạn.

Lưu ý: Trong danh sách bố cục đơn của khách sạn, bố cục đơn 1 và 2 sẽ không xuất hiện cùng với biểu trưng của khách sạn trên một trang khách sạn nhưng bố cục khác đơn 3, 4 và 5 vẫn hoạt động bình thường

 • Tải lên nhiều hình ảnh hơn để hiển thị trên Thư viện khách sạn
 • Thêm video Youtube của khách sạn này vào Video khách sạn
 • Đặt xếp hạng khách sạn trên Sao xếp hạng khách sạn

3. Thông tin liên hệ

 • Chọn Thông tin liên hệ để đặt liên hệ trong chi tiết khách sạn hoặc chi tiết đại lý
 • Nhập Email khách sạn để nhận thông báo khi nhận được đơn đặt phòng từ khách hàng
 • Nhập Trang web Khách sạn vào trường này
 • Nhập số điện thoại khách sạn
 • Nhập Fax khách sạn

4. Giá

 • Đặt giá trung bình tính toán tự động của khách sạn này

Bật – Tự động đặt giá trung bình của khách sạn

Tắt- Nhập giá thủ công

 • Nhập giá trung bình của khách sạn này

5. Thời gian nhận / trả phòng

 • Đặt đặt phòng cả ngày được phép của khách sạn này

Vào – Đặt phòng cả ngày

Off- Đặt phòng trong nửa ngày

 • Nhập thời gian nhận phòng tại khách sạn
 • Nhập thời gian trả phòng tại khách sạn

6. Các tùy chọn khác

 • Đối với Đặt phòng trước số ngày, hãy chọn số ngày mà khách hàng đặt phòng khách sạn của bạn trước thời gian nhận phòng.
 • Đặt số ngày tối thiểu để đặt trước khi đến

7. Chính sách khách sạn

Thêm chính sách của khách sạn giữa khách và khách sạn

8. Inventory

Đó là sơ đồ đặt phòng của tất cả các phòng, bạn có thể quản lý và kiểm soát tình trạng phòng trống của từng phòng trên một bàn.

9. Hotel Theme

Chọn Chủ đề khách sạn để phân loại chủ đề của khách sạn trong danh sách

10. Hotel Facilities

Chọn các cơ sở của khách sạn trên trang web của bạn

Đặt Hình ảnh Nổi bật được hiển thị trên trang web của bạn

12. Thêm tiêu đề mô tả mới vào trình chỉnh sửa cổ điển.

13. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Xuất bản

1.2. Hotel Theme

 1. Thêm Name của chủ đề khách sạn để xuất hiện trên trang web của bạn
 2. Thêm chủ đề Slug của khách sạn dưới dạng liên kết URL
 3. Cung cấp thêm thông tin chi tiết về chủ đề khách sạn trong Description(tùy chọn)
 4. Chèn Icon hoặc Icon New của chủ đề khách sạn (tùy chọn)
 5. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào New Hotel Theme để lưu nó

1.3. Hotel Faclities

 1. Thêm Name của các cơ sở khách sạn để xuất hiện trên trang web của bạn
 2. Thêm Slug của các cơ sở khách sạn dưới dạng liên kết URL
 3. Cung cấp thêm thông tin chi tiết về các tiện nghi của khách sạn trong Description (tùy chọn)
 4. Chèn Icon hoặc Icon New của các cơ sở khách sạn (tùy chọn)
 5. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào New Hotel Facilities để lưu lại

1.4 Hotel Bookings

 1. Lệnh đặt phòng của khách sạn sẽ được xác nhận trên hệ thống đặt phòng của bạn.

2. Nhấp vào Chỉnh sửa của Khách hàng để kiểm tra thông tin của họ và thay đổi trạng thái của đơn đặt hàng để hoàn tất.

2. Rooms

Tùy chọn menu:

 • All Rooms: Liệt kê tất cả các khách sạn được hiển thị trên trang chủ và trang kết quả tìm kiếm của bạn
 • Add New: Thêm phòng mới
 • Room Type: Thiết kế loại phòng phù hợp với nhu cầu của khách hàng khi đến thăm khách sạn của bạn
 • Room Facilities: Thiết lập cơ sở của một căn phòng

2.1. Add New

a. Địa điểm

 • Đối với phần Địa điểm , vị trí của một phòng sẽ tuân theo vị trí của khách sạn theo mặc định. Vì vậy, không cần phải chọn vị trí của một phòng trong danh sách.
 • Nhập địa chỉ đầy đủ của phòng trong Room Address

b. Tổng quát

 • Chọn một khách sạn cho phòng này trên Hotel Room
 • Nhập phòng trống để đặt trên Number of rooms
 • Theo mặc định , chọn Tùy chọn đặt chỗ thành Đặt chỗ tức thì
 • Tải lên hình ảnh của khách sạn trên Gallery
 • Đặt bố cục phòng được hiển thị trên Hotel Room layout
 • Chọn tùy chọn Tắt “Adult Name Required”

Bật – Không cho phép Tên người lớn Bắt buộc

Tắt- Cho phép Tên Người lớn Bắt buộc

 • Chọn tùy chọn Tắt “Children Name Required

Bật – Không cho phép Yêu cầu Tên Trẻ em

Tắt- Cho phép Tên Trẻ em Bắt buộc

c. Giá

 • Đặt Giá cho mỗi người thành một trong các mức sau:

Bật – Cho phép tính giá mỗi người

 • Nhập giá của người lớn trên Bảng giá dành cho người lớn
 • Nhập giá của trẻ em trên Chil Pricing

Tắt- Không cho phép tính giá mỗi người

 • Nhập giá phòng mỗi đêm trên mục Pricing
 • Đặt Full day booking allowed của khách sạn này

Vào – Đặt phòng cả ngày

– Đặt phòng với nửa ngày

 • Thêm khoảng thời gian giảm giá của phòng vào Ngày discount by number
 • Chọn loại chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm hoặc chi phí cố định của mỗi phòng theo một số ngày trên Discount type
 • Tạo chi phí dịch vụ bổ sung của một phòng với Additional price
 • Chọn Additional unit price theo ngày hoặc số tiền cố định
 • Chọn loại chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm hoặc chi phí cố định của mỗi phòng theo tổng giá bán trên Discount type
 • Nhập phần trăm của Discount rate
 • Chọn tùy chọn gửi tiền trên Deposit option

Không cho phép gửi tiền- Không cho phép gửi tiền là tiền đã thanh toán

Đặt cọc theo phần trăm – Cho phép đặt cọc phòng theo phần trăm

d. Phòng Cơ sở

 • Tải lên bản xem trước của các cơ sở khách sạn trên Room base preview
 • Đặt number of adults cho mỗi phòng ngủ
 • Đặt number of children mỗi phòng ngủ
 • Đặt number of beds cho mỗi phòng
 • Nhập cảnh phòng trên mỗi ô vuông Đối với
 • Phòng Đặt phòng bên ngoài , chọn tùy chọn cho phép hoặc không cho phép liên kết bên ngoài để đặt phòng

Bật – Cho phép chèn liên kết bên ngoài để đặt phòng

Tắt- Không cho phép chèn liên kết bên ngoài để đặt phòng

e. Other facility

 • Thêm tiện nghi phòng mới trên Add new facility
 • Viết mô tả phòng trên Room description

f. Availability

 • Chọn ngày trong lịch để thay đổi giá phòng trên Calendar
 • Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Update để hoàn tất

g. Cancel Booking

 • Kích hoạt tùy chọn để khách hàng lựa chọn các đơn hàng hủy.
 • Nhập Number of days before the arrival để hủy đặt phòng
 • Đặt Cancellation Fee đặt phòng, tỷ lệ phần trăm số tiền mà khách hàng sẽ bị trừ nếu hủy đặt phòng

h. Ical URL

Đó là để nhập các sự kiện từ lịch của bạn trên máy

i. Phương thức thanh toán

Cho phép khách hàng chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm nhiều cổng thanh toán trên các tùy chọn phương thức thanh toán, hãy chuyển đến Cài đặt chủ đề> Tiện ích mở rộng. Trên các tab Plugin, chọn một trong những plugin này hỗ trợ ShineTheme up, nhấp vào Cài đặt ngay và Kích hoạt nó. Các cổng thanh toán này sẽ xuất hiện trên Phương thức thanh toán sau khi cài đặt nó.

k. Room Type

Thêm loại phòng vào phòng đã chọn

l. Room Facilities

Thêm các tiện nghi cho căn phòng này

Đặt Hình ảnh Nổi bật được hiển thị trên trang web của bạn

n. Thêm tiêu đề mô tả mới vào trình chỉnh sửa cổ điển.

o. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Xuất bản

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Back
WhatsApp
Messenger
Viber
Email
Phone
adana escort - adana bayan escort - escort bayan adana - escort adana - escort